OH 26.5+0.6-A STRONG OH SOURCE AT 1612 MHZ

[No Value] ANDERSSO.C, [No Value] JOHANSSO.LE, WM GOSS, A WINNBERG, NQ RIEU

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)475-477
Aantal pagina's3
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1974

Citeer dit