Old Maths Never Dies

J.A. van Maanen

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)52 - 54
  Aantal pagina's3
  TijdschriftMathematics in School
  Volume4
  StatusPublished - 1998

  Citeer dit