Omeprazole significantly reduces posaconazole serum trough level

Jan-Willem C. Alffenaar*, Sander Van Assen, Tjipke van der Werf, Jos G. W. Kosterink, Donald R. A. Uges

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)839
Aantal pagina's1
TijdschriftClinical Infectious Diseases
Volume48
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 15-mrt.-2009

Citeer dit