Omgevingsfondsen bij wind- en zonneparken: Pecunia non olet?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

186 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dorien Bakker en Hanna Tolsma gaan in op het betrekkelijk nieuwe fenomeen van omgevingsfondsen bij wind- en zonneparken. De fondsen zijn bedoeld om te komen tot een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten bij duurzame energieprojecten een beogen het draagvlak voor duurzame energieprojecten te bevorderen. Aangezien een wettelijke regeling omtrent omgevingsfondsen ontbreekt, staat het de betrokken partijen in grote mate vrij om de vormgeving van een omgevingsfonds te bepalen. In hun bijdrage leggen auteurs het omgevingsfonds onder de juridische loep en beantwoorden zij de vraag in hoeverre het huidige juridische kader regels over zeggenschap en waarborgen voor een eerlijke verdeling van gelden uit omgevingsfondsen kent.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)76-85
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Volume2021
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit