On congenital heart disease in developing countries

T Ebels*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)425-427
  Aantal pagina's3
  TijdschriftCardiology in the young
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - okt.-1998

  Citeer dit