On estimating parameters in a simple linear errors-in-variables model

Ronald H. Ketellapper*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)43-47
  Aantal pagina's5
  TijdschriftTechnometrics
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit