ON EXPORT PERFORMANCE AND EXPORT ELASTICITIES - A MACROECONOMIC APPROACH

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)224-231
Aantal pagina's8
TijdschriftDe Economist
Volume132
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1984

Citeer dit