On Improved 3-D Non-Gaussian Network Models for Rubber Elasticity

OnderzoeksoutputAcademic

84 Citaten (Scopus)
416 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's7
TijdschriftMechanics Research Communications
Volume19
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1992

Citeer dit