On K.M.S. evolutions and liouville in quantum statistical mechanics.

Gerrit ten Brinke

Onderzoeksoutput

98 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Winnink, M., Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1977

Citeer dit