On-line diode array UV—visible spectrometry in screening for drugs and drug metabolites by high-performance liquid chromatography

F. Overzet*, A. Rurak, H. van der Voet, B.F.H. Drenth, R.T. Ghijsen, R.A. de Zeeuw

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)329-345
  Aantal pagina's17
  TijdschriftJournal of Chromatography A
  Volume267
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit