On neck propagation in amorphous glassy-polymers under plane strain tension

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

112 Citaten (Scopus)
624 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)211 - 235
Aantal pagina's25
TijdschriftInternational Journal of Plasticity
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1995

Citeer dit