On signaling and debt maturity choice

B.W. Lensink, 27735 Pham

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)239 - 243
TijdschriftApplied Financial Economics Letters
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2006

Citeer dit