On Species Sharing Islands: Comment on an Article by S. J. Wright and C. C. Biehl

J Reddingius

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  154 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)830-832
  Aantal pagina's3
  TijdschriftAmerican Naturalist
  Volume122
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit