On systemic risk formation: The role of risk spillovers, interconnectivity and macroprudential policy

Vertaalde titel van de bijdrage: Over de Formatie van Systeem Risico: De rol van risico besmetting, financiële verbindingen en macroprudentieel beleid

Jakob Bosma

Onderzoeksoutput

631 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift bestaat uit vijf studies op het gebied van het modeleren van systeem risico formatie binnen de financiële sector. De belangrijkste bevindingen geven aan dat naast het aantal en de grootte van banken de verbondenheid onderling op het gebied van bijvoorbeeld krediet risico bijdraagt aan de formatie van systeem risico. Banken die een centrale positie innemen in de industrie komen veelal eerder in aanmerking voor herkapitaliseerfondsen gedurende periodes van financiële crisis. Daarnaast geven resultaten weer dat op het gebied van regulering financiële autoriteiten rekening dienen te houden met de onderlinge afhankelijkheid tussen beleidsinstrumenten. Het negeren van deze afhankelijkheid kan leiden tot verkeerde voorspellingen en daardoor tot onwenselijke uitkomsten. In het laatste hoofdstuk wordt een kredietrisico model gepresenteerd wat als middel kan worden gebruikt om Credit Default Swap contracten te waarderen. Dit model kan eventueel rekening houden met de aanwezigheid van impliciete garanties die door de overheid zijn uitgekeerd aan banken. Een validatiestudie geeft aan dat geschatte impliciete garanties inderdaad een verband hebben met daadwerkelijk uitgekeerde herkapitaliseerfondsen die gefinancierd zijn met belastinggelden.
Vertaalde titel van de bijdrageOver de Formatie van Systeem Risico: De rol van risico besmetting, financiële verbindingen en macroprudentieel beleid
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Koetter, Michael, Supervisor
  • Roszbach, Kasper, Supervisor
  • Dam, Lammertjan, Co-supervisor
Datum van toekenning18-dec.-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7480-2
Elektronische ISBN's978-90-367-7479-6
StatusPublished - 2014

Citeer dit