On the Agora: Power and public space in Hellenistic and Roman Greece

C.P. Dickenson

  Onderzoeksoutput

  Samenvatting

  Het leven op de Griekse ‘agora’ was bruisender, dynamischer en belangrijker voor het functioneren van de stad dan tot nu toe aangenomen. Dat stelt Chris Dickenson op basis van zijn promoteonderzoek. De agora was een levendige openbare ruimte tot ver in de Romeinse periode, die zeer belangrijk bleef voor het functioneren van het politieke leven in de stad. Dickenson’s proefschrift gaat uit van de veronderstelling dat de openbare ruimte een bruikbaar raamwerk is om te kijken naar de maatschappij en cultuur van de mensen die elkaar daarin ontmoeten. De openbare ruimte is een plek waar mensen met verschillende achtergronden en soms botsende ideeën en idealen samenkomen. Verschillende individuen en verschillende subgroepen in een stad hebben allemaal direct belang bij de manier waarop de openbare ruimte gebruikt wordt en eruit ziet. Antropologen en sociologen hebben voor de moderne wereld aannemelijk gemaakt dat juist in de publieke ruimte machtsverhoudingen worden betwist, bediscussieerd of opnieuw vastgesteld. Als deze visie voor moderne steden klopt, dan is dat zelfs meer het geval voor premoderne maatschappijen. Door de afwezigheid van snelle vormen van transport, massamedia en elektronische communicatie was persoonlijke interactie binnen de stad nog veel belangrijker dan nu, aldus Dickenson. Zijn proefschrift gaat uit van dit begrip van de openbare ruimte en gebruikt het concept om de veranderingen op de agora te onderzoeken, de meest belangrijke publieke ruimte van de oude Griekse stad of polis, voor een periode met aanzienlijke politieke conflicten en immense culturele veranderingen – de Hellenistische en vroeg Romeinse periodes (circa 300 v.C. tot 300 n.C.). Dickenson onderzoekt daarin wat de veranderingen in het ontwerp en het gebruik van de agora ons vertellen over de veranderingen in de maatschappij, cultuur, en vooral machtsrelaties binnen de polis.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Nijf, Onno, Supervisor
  • Attema, Peter, Supervisor
  • Nevett, L.C., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning26-apr-2012
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit