On the assignability of infinite root loci in almost disturbance decoupling

  OnderzoeksoutputAcademic

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)147-167
  Aantal pagina's21
  TijdschriftInternational Journal of Control
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit