ON THE EVALUATION OF DATA FROM FLOW-DIALYSIS EXPERIMENTS

HV WESTERHOFF, AHCA WIECHMANN, K VANDAM, KJ HELLINGWERF

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)53-64
  Aantal pagina's12
  TijdschriftJournal of biochemical and biophysical methods
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - feb.-1989

  Citeer dit