On the factorization of rational matrices depending on a parameter

C. Praagman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)387-392
Aantal pagina's6
TijdschriftSystems and Control Letters
Volume9
StatusPublished - 1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit