ON THE INVERSE PROBLEM IN STATISTICAL-MECHANICS

NM HUGENHOLTZ*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)27-38
Aantal pagina's12
TijdschriftCommunications in Mathematical Physics
Volume85
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1982

Citeer dit