On the maintenance of allozyme and inversion polymorphisms in Drosophila melanogaster: Interactions between Adh, αGpdh and In(2L)t

Albert Kamping

  Onderzoeksoutput

  79 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Delden, Wilke, Supervisor
  Datum van toekenning3-jan-0001
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  StatusPublished - 2000

  Citeer dit