On the natural history of negative polarity items

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)3 - 33
  TijdschriftLinguistic Analysis
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift1/2
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit