Over de neurale mechanismen van verminderd gedrag bij mensen met cognitieve stoornissen

Shankar Tumati

  Onderzoeksoutput

  685 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  We denken niet altijd na over hoe we tot ons gedrag komen. Dit op het oog spontane gedrag komt onder druk te staan bij patiënten met verschillende stoornissen die problemen hebben in het produceren van vrijwillig gedrag. De studies beschreven in dit proefschrift onderzochten hersen mechanismen onderliggend aan een verstoring in het genereren van gedrag, apathie, in oudere personen met geheugenklachten. Hiervoor hebben we twee verschillende maten van hersenfunctie gebruikt. De eerste methode onderzocht biologische markers van hersenfunctie in gebieden die waarschijnlijk zijn aangedaan bij deze personen. De resultaten lieten zien dat wanneer er sprake is van meer apathie een neurotransmitter belangrijk voor leren en geheugen minder aanwezig is in de laterale pariëtaal kwab van het brein. De tweede methode onderzocht de hersenen als een netwerk, het op een gecoördineerde manier samenwerken van verschillende gebieden. We vonden dat apathie was geassocieerd met veranderingen in twee specifieke netwerken in het brein die belangrijk zijn voor het voorstellen van doelen en het uitvoeren van acties om de gestelde doelen te halen. Samengenomen laten deze studies twee mogelijk aanvullende mechanismen zien die betrokken zijn bij apathie in deze personen. Op moment wordt er nog niet een duidelijke rol toegekend aan hoe de laterale pariëtale gebieden betrokken zijn apathie. Wij suggereren dat veranderingen in dit gebied resulteren in een vermindering in het initiëren van vrijwillige acties, wat leidt tot verminderd gedrag. Samenvattend, dit proefschrift integreert bevindingen van neurobiologie, hersenfunctie en cognitieve wetenschap om mechanismen onderliggend aan apathie te begrijpen.
  Vertaalde titel van de bijdrageOver de neurale mechanismen van verminderd gedrag bij mensen met cognitieve stoornissen
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Aleman, Andre, Supervisor
  • De Deyn, Peter, Supervisor
  • Martens, Sander, Co-supervisor
  Datum van toekenning11-sep-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0098-3
  Elektronische ISBN's978-94-034-0097-6
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit