On the remarkable success of the Arellano-Bond estimator

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)15-20
TijdschriftAenorm
Nummer van het tijdschrift77
StatusPublished - 2012

Citeer dit