On the robustness of LISREL (maximum likelihood estimation) against small sample size and non-normality.

Anne Boomsma

Onderzoeksoutput

6054 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Molenaar, W.J, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning23-jun-1983
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1983

Citeer dit