ON THE ROBUSTNESS OF THE DOMINANT EIGENVALUE OF DYNAMIC LINEAR ECONOMETRIC-MODELS

L SCHOONBEEK*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)47-52
Aantal pagina's6
TijdschriftComputers & Operations Research
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1986

Citeer dit