On the role of dislocations in fatigue crack initiation

Steffen Brinckmann

Onderzoeksoutput

2409 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Giessen, Erik, Supervisor
Datum van toekenning17-mrt.-2005
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-367-2237-3
StatusPublished - 2005

Citeer dit