On the role of language in social choice theory

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)227-243
Aantal pagina's17
TijdschriftSynthese
Volume163
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2008

Citeer dit