Over de rol van macrofagen, microglia en de extracellulaire matrix bij remyelinisatie

Peng Wang

  Onderzoeksoutput

  725 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Verstoring in de structuur van bepaalde extracellulaire matrix moleculen kan ertoe leiden dat bij de chronische, demyeliniserende ziekte multiple sclerose (MS), remyelinisatie (‘vorming van nieuw myeline’) van axonen, noodzakelijk voor het efficiënt doorgeven van zenuwpulsen, wordt verhinderd. Dat gebeurt bijvoorbeeld als fibronectine, een typisch matrix molecule, gaat samenklonteren of aggregeren. Die remmende werking van fibronectine aggregaten op de aanmaak van myeline zou wellicht kunnen worden opgeheven als de samenklontering kan worden voorkomen of als de aggregaten kunnen worden afgebroken.
  In de studies beschreven in dit proefschrift zijn ondermeer mogelijkheden onderzocht om de schadelijke effecten van de fibronectine aggregaten teniet te doen. Gevonden werd dat een eiwit-afbrekend enzym, MMP7, dat uitgescheiden wordt door bepaalde typen immuuncellen, de klonters inderdaad kan afbreken. De hoeveelheid van dit enzym blijkt sterk verlaagd te zijn in MS laesies, dat wil zeggen de gebieden waar demyelinisatie optreedt en waar remyelinisatie faalt. Die gegevens suggereren dus dat MMP7 mogelijk een rol speelt bij het ontstaan van de fibronectine aggregaten en dat door locale toediening in de MS laesies wellicht een nuttig therapeutisch effect bereikt zou kunnen worden.
  Er blijken zich echter ook andere schadelijke stoffen te bevinden in de fibronectine klonters, die het fenotype van immuuncellen veranderen en zo remmend werken op de vorming van nieuw myeline. Gevonden werd dat het effect van die remmende factoren teniet kan worden gedaan door het toevoegen van IL-4, een eiwit met modulerende werking op immuuncellen. Dit werd ondermeer aangetoond in een demyeliniserend hersenweefsel model in aanwezigheid van fibronectine aggregaten, waarin na toediening van IL-4, opnieuw myeline werd gevormd. Dit maakt verder onderzoek naar de therapeutische toepassing van IL-4 in MS veelbelovend.
  Vertaalde titel van de bijdrageOver de rol van macrofagen, microglia en de extracellulaire matrix bij remyelinisatie
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hoekstra, Dick, Supervisor
  • Baron, Wia, Co-supervisor
  Datum van toekenning28-mrt-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0451-6
  Elektronische ISBN's978-94-034-0450-9
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit