On the signalling role of debt maturity, topics in theoretical economics

B.W. Lensink, 27735 Pham

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
TijdschriftB E Journal of Theoretical Economics
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2006

Citeer dit