On the use and determinants of prenatal healthcare services

  Onderzoeksoutput

  2490 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het gebruik van prenatale zorg is een belangrijke determinant van de gezondheid van moeder en kind. Dit proefschrift gaat over twee soorten zorggebruik, te weten gebruik van zorg aangeboden binnen prenatale zorgschema’s en aanvullend gebruik van zorg in de zwangerschap. Het prenatale zorgschema bestaat uit de zorg op basis van richtlijnen die zijn bepaald door professionals en betreft veelal preventie. Aanvullende zorg is zorg die zwangeren gebruiken naast de controles aanbevolen in het prenatale zorgschema.
  We concludeerden dat een relatief groot deel van de vrouwen die onder zorg zijn van de eerstelijns verloskundige niet voldoen aan de standaard betreffende het prenatale zorgschema. Dit betekent dat deze vrouwen later dan 12 weken in zorg komen en/of een ontoereikend aantal consulten heeft in het vervolg van de zwangerschap. Niet-Westerse vrouwen, werkloze vrouwen, vrouwen met chronische ziekten/handicaps en vrouwen die geen foliumzuur slikten gebruiken significant vaker ontoereikende prenatale zorg.
  Het gebruik van aanvullende zorg door zwangere vrouwen was relatief hoog. De huisarts wordt gemiddeld 3,6 keer geconsulteerd; ook maakte bijna 10% van de zwangere vrouwen gebruik van alternatieve zorg.
  De uitkomsten zoals beschreven in dit proefschrift over het gebruik van zorg aangeboden
  binnen het prenatale zorgschema en het aanvullend gebruik van zorg in de zwangerschap
  hebben belangrijke consequenties voor de praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek. Dit
  proefschrift kan bijdragen tot het verbeteren van de uitkomsten van zorg voor zwangere
  vrouwen en hun baby’s.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Reijneveld, Menno, Supervisor
  • Schellevis, Francois, Supervisor, Externe Persoon
  • Jansen, Danielle, Co-supervisor
  • Baarveld, Frank, Co-supervisor
  Datum van toekenning27-mei-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7714-8
  Elektronische ISBN's978-90-367-7715-5
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit