On the use of large-scale biodegradable artificial reefs for intertidal foreshore stabilization

Beatriz Marin-Diaz*, Gregory S. Fivash, Janne Nauta, Ralph J.M. Temmink, Nadia Hijner, Valérie C. Reijers, Peter P.M.J.M. Cruijsen, Karin Didderen, Jannes H.T. Heusinkveld, Emma Penning, Gabriela Maldonado-Garcia, Jim van Belzen, Jaco C. de Smit, Marjolijn J. A. Christianen, Tjisse van der Heide, Daphne van der Wal, Han Olff, Tjeerd J. Bouma, Laura L. Govers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
69 Downloads (Pure)

Zoekresultaten