On the voiceless reflex of *ṣ́ and *ṯ̣ in pre-Hilalian Maghrebian Arabic

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)88-95
Aantal pagina's8
TijdschriftZeitschrift für Arabische Linguistik
Volume62
DOI's
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit