Onafhankelijkheid van ouderen: mogelijkheden en voorwaarden. De besluitvorming over aanmelding voor opname en het ouderenbeleid 1970-1992

Johannes Cornelis Gerritsen

Onderzoeksoutput

163 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit proefschrift wordt nagegaan in hoeverre ouderen hun onafhankelijkheid kunnen realiseren. Bij onafhankelijkheid worden twee aspecten onderscheiden: gelijkwaardigheid en gezondheid. In het proefschrift wordt de onafhankelijkheid van ouderen eerst onderzocht op individueel niveau. Een belangrijk moment voor ouderen als het gaat om hun onafhankelijkheid wordt nader geanalyseerd, nl. de besluitvorming over de aanmelding voor opname in een verzorgingstehuis. Het onderzoek is toegespitst op de vraag in hoeverre ouderen invloed op de besluitvorming kunnen uitoefenen en of ze een gelijkwaardige positie hebben. Vervolgens wordt de mate waarin het ouderenbeleid in de periode 1970-1992 bijdraagt aan onafhankelijkheid onderzocht. Deze bijdrage van het beleid is geëvalueerd met behulp van een inventarisatie van doelstellingen en maatregelen op het terrein van gelijkwaardigheid en gezondheid in het landelijk ouderenbeleid. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Heuvel, Wim, Supervisor
Uitgever
Gedrukte ISBN's907215620X
StatusPublished - 1993

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Verzorgingshuizen, Verpleeghuizen, Opnamebeleid
  • Nederland
  • bejaardenzorg

Citeer dit