Oncologische zorgpaden: een efficiente aanpak voor integrale ketenzorg

J.C. van Hoeve, H.J Hummel, R Otter, J. de Vries

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)351 - 355
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Oncologie
Volume6
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2009

Citeer dit