Onderbeenamputatie wegens kritieke ischemie: morbiditeit, sterfte en mogelijkheden tot revalidatie (letter)

E.C.T. Baars, C.H. EDmmelot, J.H.B. Geertzen, G.M. Rommers

OnderzoeksoutputAcademic

296 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2751-
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume151
StatusPublished - 2007

Citeer dit