Onderhandelingen Voorspellen Met Computersimulatie: Basis Van Scenario's

Jelle van der Knoop, Frans Stokman

OnderzoeksoutputProfessional

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's3
TijdschriftGids voor Personeelsmanagement
Volume77
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 1998

Citeer dit