Ondernemerskompas: boekt men winst uit ervaring?

Annechien Pronk

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

156 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ondernemerskompas is een project voor startende ondernemers in Noord-Nederland. Hierbij adviseren ervaren ondernemers, de zogenaamde mentoren, startende ondernemers op regelmatige basis. Het project heeft zichzelf ten doel gesteld het aantal starters in het noorden te vergroten, maar met name het succes van deze starters te verbeteren. Het project wordt uitgevoerd door de drie noordelijke Kamers van Koophandel en wordt gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Het project is opgezet voor 5 jaar, maar in eerste instantie voor 2,5 jaar gefinancierd. Het doel van dit onderzoek is het beoordelen van het succes van het project Ondernemerskompas tot dusver (na ca. 2 jaar) voor alle stakeholders van het project. Het onderzoek is verricht in opdracht van het projectteam van Ondernemerskompas. De centrale vraag is: Wat zijn de opbrengsten, kosten en impact van Ondernemerskompas tot dusver en zijn daarmee de door alle stakeholders gestelde doelen behaald?
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's113
StatusPublished - 2004

Keywords

  • Drenthe
  • Friesland
  • Groningen (provincie)
  • Ondernemerschap
  • Nieuwe ondernemingen
  • 85.00 bedrijfskunde, organisatiekunde: algemeen

Citeer dit