Onderzoek doen binnen meerdere instellingen. Hoe doe je dat?

Janika Heitmann, Harmen Beurmanjer, Laura DeFuentes-Merillas

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Multicenter onderzoek, onderzoek doen binnen meerdere instellingen, heeft een aantal voordelen. Zo kun je sneller een groot aantal cliënten werven en profiteren van elkaars expertise. Toch zie je dat veel mensen sceptisch zijn over het aangaan van een multicenter onderzoek. Aan de hand van een aantal voorbeelden, onderzoeken die plaats hebben gevonden binnen meerdere verslavingszorginstellingen, willen we met jullie de voor- en nadelen van dit soort onderzoeken bespreken. In de workshop wordt stil gestaan bij de volgende vragen: wanneer kies je (niet) voor multicenter?; waar moet je rekening mee houden en waar lopen we in de praktijk tegenaan? Verder willen we met de deelnemers in gesprek over hoe we de implementatie van multicenter onderzoek kunnen bevorderen en hoe we de samenwerking tussen instellingen kunnen verbeteren. Het doel van de workshop is om een checklist op te stellen, die in de toekomst gebruikt kan worden voor de start van een multicenter onderzoek. Wees welkom en deel je ervaringen en/of suggesties.
Originele taal-2English
StatusPublished - 29-nov-2018

Citeer dit