Onderzoek naar de verhouding tussen de adviezen van de ‘Externe Begeleidingscommissie Beheer Oostvaardersplassen’ (Commissie van Geel) en de Wet natuurbescherming

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijLegal Advice for Nature
Aantal pagina's31
StatusPublished - 24-jun.-2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit