Onderzoek naar instandhoudings-doelstellingen voor Natura 2000 gebieden

C. J. Bastmeijer, M. K. de Bruin, Jonathan Verschuuren

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageResearch into conservation objectives for Natura 2000 areas
Originele taal-2Dutch
Opdrachtgevend orgaanVogelbescherming Nederland
StatusPublished - sep.-2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit