Onderzoeksagenda voor fase II van ‘De Archeologie van het Friese veenweidegebied’

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Als onderdeel van de Veenweidevisie van Provincie Fryslân is in 2016 het meerjarige project ‘Archeologie van het Friese veenweidegebied’ begonnen. Hoofddoel van dit project is het veiligstellen van de archeologische waarden van dit gebied die dreigen te verdwijnen door de voortgaande oxidatie van het veen. Dit project wordt in fasen uitgevoerd. De eerste fase is onderdeel van ‘Uitvoeringsplan Veenweide 1.0’. Deze fase is inmiddels vrijwel afgerond en voorliggende onderzoeksagenda kan dan ook gezien worden als het sluitstuk daarvan. De agenda is gericht op de tweede fase van het meerjarig project dat in 2018 zal beginnen.

Deze agenda is geschreven in opdracht van Provincie Fyslân
Originele taal-2English
UitgeverijGroningen Institute of Archaeology
Opdrachtgevend orgaanProvincie Friesland
Aantal pagina's23
StatusPublished - 12-jun.-2018

Citeer dit