One rhodopsin per photoreceptor: Iro-C genes break the rule

Doekele G. Stavenga*, Kentaro Arikawa

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  227 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer115
  Pagina's (van-tot)675-677
  Aantal pagina's3
  TijdschriftPLOS BIOLOGY
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - apr.-2008

  Citeer dit