Oneigenlijk gebruik van geneesmiddelen in Nederland

Maartje Mantel, Paul Malingre, Evelyn Schaafsma

  OnderzoeksoutputProfessional

  667 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In opdracht van DGV, Nederlands Instituut voor Verantwoord Geneesmiddelengebruik, hebben 2 ouderejaars studenten zich verdiept in "off-label" gebruik van geneesmiddelen, ofwel het gebruik van geneesmiddelen voor een andere indicatie dan geregistreerd bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Het rapport over deze studie, die in 2001 is uitgevoerd, is begin 2002 verschenen. November 2002 heeft DGV het ministerie van VWS geadviseerd over deze problematiek, waarbij het rapport als achtergrondstudie heeft gediend.
  Originele taal-2Dutch
  Uitgeverijs.n.
  Aantal pagina's0
  StatusPublished - 2002

  Citeer dit