Ongelijkheid in de wereld van arbeid

Peter Smulders, Rudi Wielers

OnderzoeksoutputAcademic

214 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageInequality in the world of labour
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)117-120
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume34
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 5-jul.-2018

Citeer dit