Ongewenste omgangsvormen in werkrelaties

Jeanne de Bruijn, Greetje Timmerman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)223-231
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift voor Genderstudies
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - sep.-2020

Citeer dit