Online journals: paying or delaying?

Tim S. Nawrot*, Pim van der Harst, Jan A. Staessen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)984-984
Aantal pagina's1
TijdschriftLANCET
Volume375
Nummer van het tijdschrift9719
StatusPublished - 20-mrt.-2010

Citeer dit