Online Mental Health Platform for Moroccan-Dutch in the Netherlands

Madelien Hermina van de Beek*, Lian van der Krieke, Robert Anton Schoevers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1178-1178
Aantal pagina's1
TijdschriftPsychiatric Services
Volume64
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - nov.-2013

Citeer dit