Online samenwerken in de hulpverlening: Het klinkt mooi, maar hoe gaat het in de praktijk?

Nynke Aukes, Jana Knot-Dickscheit, Marieke Boelhouwer, Wendy Post

OnderzoeksoutputProfessional

104 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6-12
Aantal pagina's7
TijdschriftKind en Adolescent Praktijk
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2018

Citeer dit