Onontgonnen terrein: mensen met een verstandelijke handicap en feministische theorievorming

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6 - 9
Aantal pagina's4
TijdschriftMara. Tijdschrift voor feminisme en theologie
Volume4
StatusPublished - 1997

Citeer dit