Onrechtmatige doodslag. Van beperkte naar volledige schadevergoeding

Lambertus Hinderikus Pals

Onderzoeksoutput

93 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze studie heeft als primaire doelstelling het ter discussie stellen en bestrijden van de vanzelfsprekenheid, waarmede het behoefte- en behoeftigheidsprincipe, zoals dat in het ius constitutum ten grondslag ligt aan schadevorderingen op grond van onrechtmatige doodslag als onaantastbaar dogma werd en wordt beschouwd. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Brunner, Christiaan, Supervisor
Datum van toekenning3-jan-0001
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1983

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Doodslag, Schadevergoeding
  • Nederland
  • verbintenissenrecht

Citeer dit